Programy nauczania i podręczniki 2021/2022

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA w roku szkolnym 2021/2022 w Szkole Podstawowej im. prof. Jana Sajdaka w Burzynie

Wychowanie przedszkolne oraz klasy I-III

Klasy IV – VIII

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW w roku szkolnym 2021/2022 w Szkole Podstawowej im. prof. Jana Sajdaka w Burzynie

Podręczniki do religii (wszystkie klasy)

Możliwość komentowania została wyłączona.