Specjaliści

Psycholog – p. Bogusława Zyguła

Pedagog Specjalny – p. Agnieszka Bryg

Logopeda – p. Barbara Boratyńska

Oligofrenopedagog – p. Krystyna Wojtanowska

Terapeuta pedagogiczny – p. Dorota Rogowska

Nauczyciel współorganizujący kształcenie – p. Urszula Osika

Miejscami pracy specjalistów są sale 302, 120, 119, 005.

Możliwość komentowania została wyłączona.