Grono Pedagogiczne

Dyrektor – Anna Sajdak

Wychowawcy:

Klasa “0” – Lucyna Cich
Klasa I – Krystyna Wojtanowska
Klasa II – Barbara Boratyńska
Klasa III – Małgorzata Cich
Klasa IV – Dorota Rogowska
Klasa V – Józef Szary
Klasa VI a – Urszula Dudek
Klasa VI b – Beata Augustyn
Klasa VII – Małgorzata Ropska-Gawron
Klasa VIII – Dorota Witalis

Nauczyciele wg nauczanych przedmiotów:

Wychowanie przedszkolne –  Lucyna Cich

Edukacja wczesnoszkolna – Małgorzata Cich, Barbara Boratyńska, Krystyna Wojtanowska

Informatyka –  Janusz Poręba (klasy IV-VIII)

Religia – s. Teresa Kaczan (klasy “0”, I-VIII)

Język polski – Beata Augustyn (klasy VII i VIII), Dorota Witalis (klasy IV-VI)

Język angielski – Maria Pałucka-Rzepka ( klasy IV-VIII), Kinga Burza (klasy “0”, I-III)

Język niemiecki – Kinga Burza (klasy VII-VIII)

Historia – Beata Augustyn (klasy IV-VIII)

Wiedza o społeczeństwie – Elżbieta Opałka (klasa VIII)

Matematyka –  Małgorzata Ropska-Gawron (klasy V, VI, VII, VIII), Urszula Dudek (klasa IV)

Fizyka – Barbara Galas (klasy VII-VIII)

Geografia – Anna Maria Karcińska (klasy V-VIII)

Biologia – Anna Sajdak (klasy V-VIII)

Przyroda – Elżbieta Wrona (klasa IV)

Chemia – Elżbieta Wrona (klasy VII-VIII)

Plastyka, Muzyka – Dorota Rogowska (klasy IV-VII)

Technika – Urszula Dudek (klasy IV-VI)

Wychowanie do życia w rodzinie – Barbara Boratyńska (IV-VIII)

Wychowanie fizyczne – Józef Szary (klasy IV, VI a, VII-VIII) , Janusz Poręba (klasy II, VI b)

Edukacja dla bezpieczeństwa – Anna Zaucha (klasa VIII)

Świetlica szkolna – Urszula Dudek, Kinga Burza, Janusz Poręba

Pedagog szkolny – Anna Zaucha

Pedagog specjalny – Agnieszka Bryg

Psycholog – Bogusława Zyguła

Nauczyciel współorganizujący kształcenie – Urszula Osika

Doradztwo zawodowe – Dorota Pierz

Możliwość komentowania została wyłączona.