Szczegółowe warunki oceniania i sposób oceniania wewnątrzszkolnego

Edukacja Wczesnoszkolna

Język angielski I-III


Język Polski

Matematyka

Język angielski

Przyroda

Biologia

Chemia

Edukacja dla bezpieczeństwa

Fizyka

Geografia

Historia

Informatyka

Język niemiecki

Muzyka

Plastyka

Technika

Wiedza o społeczeństwie

Wychowanie fizyczne

Możliwość komentowania została wyłączona.