Wracamy czasowo do nauki zdalnej w szkołach

Szanowni Rodzice,

Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 22 marca do 11 kwietnia, naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w całym kraju.

Ponadto w tym okresie, dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła ma obowiązek zorganizować opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest wniosek rodziców.

Dzieci oddziału przedszkolnego uczą się w szkole w trybie stacjonarnym.

Nadal odbywają się konsultacje dla uczniów klasy ósmej.

Zajęcia logopedyczne, rewalidacyjne i korekcyjno-kompensacyjne nadal można organizować w budynku szkoły.

Z poważaniem
Anna Maria Karcińska
dyrektor szkoły

Zaproszenie do rekrutacji do Szkoły Muzycznej

 Warto kształcić się w szkole muzycznej

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice!

Dobrze znane jest powiedzenie, że dzieci to prawdziwy skarb i najważniejsza życiowa inwestycja. Chcemy im zapewnić nie tylko szczęśliwe dzieciństwo ale i dobry start w dorosłe życie. Aby to osiągnąć bardzo ważna jest dobra edukacja już od najmłodszych lat. Nauka w szkole sprzyja zdobywaniu wiedzy, umiejętności, rozwijaniu uzdolnień i życia w społeczeństwie.

Jeśli Państwa dziecko ma być twórcze, mądre, aktywne i gotowe do osiągania sukcesów warto zainwestować w jego przyszłość przez edukację muzyczną, która nauczy je rozumieć świat i siebie poprzez kontakt z PIĘKNEM.

Rodzice!

Jeśli zastanawiacie się:

 • dlaczego ważny jest jak najwcześniejszy kontakt dziecka z muzyką?
 • czy warto uczyć gry na instrumentach od najwcześniejszych lat?
 • co dziecko może zyskać dzięki edukacji w szkole muzycznej

postaramy się odpowiedzieć na Wasze pytania.

Według badań naukowych profesjonalna aktywność muzyczna

 • wspiera rozwój inteligencji – regularna gra na instrumencie dodatkowo motywuje do nauki, pomaga w osiąganiu lepszych wyników, uczy logicznego myślenia, pozytywnie wpływa na rozwój języka i przyśpiesza gotowość do czytania;
 • rozwija poznawczo – pobudza wrażliwość zmysłową, koncentrację uwagi, proces spostrzegania oraz inwencję twórczą;
 • usprawnia zapamiętywanie i zdolność uczenia się – wg badań naukowych np. muzyka barokowa przyśpiesza te procesy o 25%, muzyka Mozarta sprzyja lepszemu rozwojowi
 • wspiera wydajność mózgu – już słuchanie muzyki we wczesnym dzieciństwie pomaga budować neuronalne ścieżki, które wpływają na rozwój języka, pamięci, poczucia przestrzeni. Gra na instrumencie uczy koordynacji obu półkul co korzystnie wpływa na rozwój intelektualny.
 • wspiera społeczne zachowania – dzieci obcujące z muzyką są mniej kłótliwe, o zminimalizowanym poziomie zachowań agresywnych, chętnie angażują się do współpracy, nie mają poczucia samotności;
 • pozytywnie wpływa na rozwój emocjonalny – aktywny kontakt z muzyką sprzyja empatii, zrównoważeniu, zdyscyplinowaniu i komunikatywności u dzieci
 • kształtuje dodatnie cechy charakteru – wyrabia cierpliwość, wytrwałość, odporność na trud i zmęczenie, silną wolę;
 • wspiera całościowy rozwój – dzieci uczą się płynnego i elastycznego ruchu, poprawiają postawę ciała, wzmacniają układ nerwowy i oddechowy, lepiej pracuje serce i rozwijają się mięśnie. Szare komórki wolniej się starzeją, dzięki czemu czujemy się młodziej;
 • ma działanie terapeutyczne – in. rozładowuje napięcia emocjonalne, niepokoje i leki u dziecka;
 • kształtuje wrażliwość na piękno – rozwija wyobraźnię, zaspokaja potrzeby ekspresji, uczy nie tylko samodzielności myślenia ale i oceny estetycznej.

 

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice!

Bez względu na to, jaki zawód będzie wykonywać Państwa dziecko w przyszłości odniesie wymierne korzyści z edukacji muzycznej. Warto dać szansę dzieciom na skorzystanie z takiego dobrodziejstwa jakim jest poznanie i czynne uprawianie tej wyjątkowej dziedziny sztuki jaką jest MUZYKA.

Uczyńmy wszystko co w naszej mocy aby dać Dzieciom szansę na jak najpełniejszy rozwój i jak najlepszą jakość dorosłego życia.

„Muzyka jest bowiem tą wyjątkową mową, którą się wszystkie rozumieją ludy” (Deotyma)

 

„Mój zwierzak”

„Los zwierząt jest nierozerwalnie związany z losem człowieka.” (Emil Zola)

Wiemy, że zwierzęta odgrywają w życiu człowieka ogromną rolę, szczególnie w takich trudniejszych momentach niosą pociechę i ulgę.

17 lutego przypada Międzynarodowy Dzień Kota.  Bardzo nam miło przedstawić wyniki akcji fotograficznej „Mój zwierzak” – w jej ramach uczniowie zrobili zdjęcia swoim pupilom (nie tylko kotom) i przesłali nam.

Zapraszamy!

Egzamin ósmoklasisty w 2021 r. – informacje

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20200820%20E8%20Komunikat%20o%20dostosowaniach.pdf

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wymagania-na-egzaminach-osmoklasisty-i-maturalnym

W 2021 r. egzaminy: ósmoklasisty i maturalny będą przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawartych w dołączonych do rozporządzenia załącznikach, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Egzamin ósmoklasisty w 2021 r.

Język polski

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej, w tym skróconą listę lektur obowiązkowych.
 • Czas trwania: 120 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym:
  część 1: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość i rozumienie utworów literackich, interpretacja tekstów kultury, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 25 pkt (ok. 20 zadań opartych na dwóch tekstach; ok. 50 proc. zadań otwartych),
  część 2: wypracowanie – 20 pkt.
 • Temat wypracowania do wyboru spośród dwóch: rozprawka albo opowiadanie.
 • W wypracowaniu uczeń może odnieść się do dowolnej lektury obowiązkowej spełniającej warunki tematu.

Matematyka

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej (np. bez zadań dotyczących dowodów geometrycznych, ograniczone wymagania dotyczące działań na pierwiastkach, stereometrii).
 • Czas trwania: 100 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 25 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 15 pkt – zadania zamknięte, 10 pkt – zadania otwarte.
 • Liczba zadań otwartych: 4 (w latach 2019–2020: 6).

Język obcy nowożytny

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych.
 • Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – A2.
 • Czas trwania: 90 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 55 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 34 pkt – zadania zamknięte, 21 pkt – zadania otwarte.
 • Mniejsza liczba zadań otwartych sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu, umiejętność reagowania i znajomość środków językowych oraz zadań zamkniętych sprawdzających rozumienie tekstów pisanych i znajomość środków językowych.