Konkurs ekologiczny

Zachęcamy do udziału w konkursie ekologicznym pn.”Gmina Tuchów – tu się oddycha” organizowanym przez Urząd Miejski w Tuchowie.

Dla przedszkoli i klas I- III konkurs plastyczny- prace indywidualne

Wykonane przez uczniów prace plastyczne powinny przedstawiać elementy przyrodnicze korzystne dla ochrony powietrza na terenie gminy Tuchów, które zdaniem dzieci są interesujące lub wyjątkowe np. otwarte, naturalne przestrzenie bądź piękno i walory drzewa zlokalizowanego w pobliżu miejsca zamieszkania ucznia lub działania, które uczniowie podejmują z myślą o czystym powietrzu. Do pracy należy dołączyć:

  1. imię i nazwisko – autora pracy,
  2. dane adresowe szkoły z której została zgłoszona praca,
  3. telefon kontaktowy do opiekuna ucznia,
  4. praca plastyczna powinna być opatrzona hasłem ,,Gmina Tuchów-tu się oddycha”.

Dla klas IV- VII konkurs fotograficzny- prace indywidualne

Wykonane przez uczniów fotografie powinny przedstawiać elementy przyrodnicze lub infrastrukturalno- techniczne korzystne dla ochrony powietrza na terenie gminy Tuchów, które zdaniem autorów są interesujące lub wyjątkowe np. otwarte, naturalne przestrzenie bądź piękno i walory drzewa zlokalizowanego w pobliżu miejsca zamieszkania ucznia, lub działania, które wpływają na czystość powietrza, w tym rozwiązania infrastrukturalne korzystne dla ochrony powietrza. Do zdjęcia należy dołączyć:

  1. imię i nazwisko- autora fotografii,
  2. dane adresowe szkoły z której została zgłoszona praca,
  3. telefon kontaktowy do opiekuna ucznia,
  4. zawierać krótką informację o miejscu i dacie wykonania zdjęcia oraz opis uzasadniający wybór sfotografowanego miejsca,
  5. fotografia powinna być opatrzona hasłem ,,Gmina Tuchów-tu się oddycha”.

Dla klas VIII- XI i szkół ponadpodstawowych- prace indywidualne lub grupowe

Wykonanie krótkiego filmu  o tematyce związanej z powietrzem- dowolność przekazu.  Vlog powinien być nagrany  na terenie gminy Tuchów i nawiązywać do gminy Tuchów. Do filmu należy dołączyć:

  1. imiona i nazwiska – autorów vloga
  2. dane adresowe szkoły z której została zgłoszona praca,
  3. telefon kontaktowy do opiekunów autorów pracy,
  4. film powinien być opatrzony hasłem ,,Gmina Tuchów-tu się oddycha”

Szkoły zainteresowane udziałem w konkursie prosimy o przekazywanie prac  uczniów w następującej formie:

  1. Prace plastyczne przedszkoli i klas I-III w formie papierowej,
  2. Prace fotograficzne klas IV- VII na elektronicznym nośniku danych,
  3. Prace filmowe klas VIII- IX i szkół ponadpodstawowych na elektronicznym nośniku danych.

Najlepsze prace uczniów zostaną  wyróżnione na stronie internetowej gminy, w lokalnej prasie oraz wykorzystane do kampanii edukacyjnej gminy Tuchów oraz nagrodzone atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystywanie przekazanych prac konkursowych w ramach działalności promocyjnej i reklamowej gminy (w prasie, katalogach, plakatach, wystawach oraz we wszelkich innych wydawnictwach w każdej formie przekazu medialnego).

Uwaga: Udział w konkursie osoby niepełnoletniej wymaga pisemnej zgody obojga opiekunów prawnych dziecka- wypełnionego na formularzu stanowiącym załącznik do REGULAMINU KONKURSU ekologicznego pn.: „Gmina Tuchów- tu się oddycha”

Konkurs plastyczny ” Dzieckiem być…”

Zachęcamy do udziału w konkursie plastycznym pt.„Straszny dwór. Straszydła i inne dziwadła” organizowanym przez Zespół Szkól Plastycznych w Tarnowie .

Udział w konkursie polega na wykonaniu indywidualnej pracy plastycznej w formacie A-3 dowolna techniką ( farbami akwarelowymi , plakatowymi, pastelami , wyklejanej z kolorowego papieru czy materiału itp.)

 

Szkolny Dzień Edukacji Narodowej

Światowy Dzień Nauczyciela (World Teacher’s Day) pod patronatem UNESCO obchodzony jest 5 października. Dzień ten proklamowany został w 1994 r. na pamiątkę podpisania w 1966 r. „Rekomendacji w sprawie statusu nauczyciela”, opracowanej przez UNESCO i Międzynarodową Organizację Pracy.

W Polsce Dzień Edukacji Narodowej (dawny Dzień Nauczyciela) upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i zrealizowana przez Sejm Rozbiorowy w dniu 14 października 1773 roku. Komisja ta miała kształt pierwszego w Europie ministerstwa oświaty i zajęła się reformowaniem szkolnictwa w Polsce.

Tego dnia zatem rokrocznie świętuje cała społeczność szkolna. Z tej okazji pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej im. prof. Jana Sajdaka stali już pełnoprawnymi uczniami
Dzisiaj odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia. To był wyjątkowy dzień.

Po ślubowaniu pierwszoklasistów odbyła się uroczysta akademia, były życzenia, nominacje dla nauczycieli w poszczególnych kategoriach oraz wręczone zostały nagrody dyrektora
Nagrodzeni zostali także uczniowie za udział w konkursie związanym z „narodowym czytaniem”.