Zarządzenia


Zarządzenie Nr 45/2021/2022

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. prof. Jana Sajdaka w Burzynie

z dnia 8 marca 2022 r.

w sprawie podjęcia działań w związku z wprowadzeniem stopnia alarmowego CRP w Szkole Podstawowej im. prof. Jana Sajdaka w Burzynie.
Na podstawie: Zarządzenia Nr 52 Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP (stopień CHARLIE-CRP) oraz na podstawie dyspozycji zawartych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP (Dz. U. z 2016 r., poz. 1101 z późn. zm.) , Zarządzenia Nr 78/2022 Burmistrza Tuchowa z dnia 7 marca 2022 r., zarządza się co następuje:
§ 1
Od dnia 5 marca 2022 r., od godz. 00:00, do dnia 15 marca 2022 r., do godz. 23:59, zgodnie z wprowadzonym trzecim stopniem alarmowym CRP na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zobowiązuję wszystkich pracowników Szkoły Podstawowej im. prof. Jana Sajdaka w Burzynie do:
1. Prowadzenia wzmożonej kontroli obiektów szkolnych;
2. Informowania odpowiednich służb w przypadku zauważenia: nieznanych pojazdów na terenie szkoły, porzuconych paczek i bagaży lub jakichkolwiek innych oznak nietypowej działalności;
3. Zachowania zwiększonej czujności w stosunku do osób zachowujących się w sposób wzbudzający podejrzenia;
4. Sprawdzania na zewnątrz i od wewnątrz, budynek szkoły i sali gimnastycznej;
5. Dokonania sprawdzenia działania instalacji alarmowych, monitoringu;
6. Sprawdzania działania wszystkich środków łączności wykorzystywanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa.
7. Zachowanie szczególnej ostrożności w przestrzeni cyfrowej:
– nie klikać niezweryfikowanych linków
– nie otwierać nieznanych załączników do wiadomości e-mail
– pobierać pliki wyłącznie z zaufanych witryn
– nie udostępniać swoich danych osobowych
– używać skanowania i filtrowania zawartości na serwerze pocztowym
– nigdy nie używać nieznanych urządzeń USB
– aktualizować oprogramowanie antywirusowe i system operacyjny
– podczas korzystania z publicznych sieci Wi-Fi używać rozwiązania VPN
– korzystać z oprogramowania bezpieczeństwa
– tworzyć kopie zapasowe danych
§ 2
O wszelkich nieprawidłowościach należy natychmiast poinformować dyrektora jednostki.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do godz. 23:59 dnia 15 marca 2022 r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. prof. Jana Sajdaka w Burzynie
Anna Sajdak

Zarzadzenie-nr-39-ws-rekrutacji

Zarzadzenie-nr-38

Możliwość komentowania została wyłączona.