Ankieta dotycząca rozeznania wśród uczniów szkół z terenu gminy Tuchów preferowanych form spędzania czasu wolnego 2024:

Szanowni Państwo,

na terenie Gminy Tuchów funkcjonują: ponadgminna placówka wsparcia dziennego „Placówka Wsparcia Dziennego  „Kubusie” prowadzona przez Parafię pw. św. Jakuba Apostoła w Tuchowie na zlecenie powiatu tarnowskiego, Placówka Wsparcia Dziennego „Wspólne szczęście” w Tuchowie przy ulicy Zielonej ponadto od lutego 2023r. funkcjonuje Świetlica „Zielony Domek” przy ul. Tarnowskiej w Tuchowie.

W ramach oceny czy funkcjonujące placówki w wystarczającym stopniu zapewnia wszystkim dzieciom i młodzieży wsparcie w opiece i wychowaniu, Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie zwraca się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, w terminie do 3 marca 2024r.

wypełnij ankietę

Ankieta jest skierowana do uczniów z terenu Gminy Tuchów.
Zapewniamy, że ankieta ma charakter dobrowolny i anonimowy.

Możliwość komentowania została wyłączona.