Grono Pedagogiczne

Dyrektor – mgr Anna Maria Karcińska

Oddział przedszkolny – mgr Lucyna Cich

Edukacja wczesnoszkolna – mgr Barbara Boratyńska, mgr Krystyna Wojtanowska, mgr Małgorzata Cich, mgr Kinga Burza

Zajęcia komputerowe –  mgr Urszula Dudek

Religia – ks. mgr Andrzej Pecka, s. mgr Teresa Kaczan

Język polski – mgr Beata Augustyn, mgr Dorota Witalis

Język angielski – mgr Maria Pałucka-Rzepka, mgr Kinga Burza

Język niemiecki – mgr Kinga Burza

Historia i społeczeństwo – mgr Beata Augustyn

Historia – mgr Beata Augustyn

Wiedza o społeczeństwie – mgr Elżbieta Opałka

Matematyka – mgr Małgorzata Ropska-Gawron, mgr Urszula Dudek

Informatyka – mgr Urszula Dudek

Fizyka – mgr Barbara Galas

Geografia – mgr Anna Maria Karcińska

Biologia – mgr Anna Sajdak

Przyroda – mgr Anna Sajdak

Chemia – mgr Anna Sajdak

Plastyka i Muzyka – mgr Dorota Rogowska

Zajęcia artystyczne – mgr Dorota Rogowska

Zajęcia techniczne – mgr Urszula Dudek

Technika – mgr Ewa Sawicka

Wychowanie do życia w rodzinie – mgr Barbara Boratyńska

Wychowanie fizyczne – mgr Józef Szary

Edukacja dla bezpieczeństwa – mgr Anna Zaucha

Gimnastyka korekcyjna – mgr Dorota Rogowska

Świetlica szkolna – mgr Halina Cygnar

Komentarze są wyłączone.