Kompleksowa modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Tuchów

“Kompleksowa modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Tuchów”

Zadanie realizowane będzie w ramach projektów systemowych Programu operacyjnego kapitał ludzki na lata 2007-2013 (poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej).

POKL_UE_EFS-logo

20141203_180818 20141203_180811
20141203_180759 20141203_180507
20141203_180444 20141203_180430

Możliwość komentowania została wyłączona.