Ogłoszenie o wynikach przetargu

Postępowanie o udzielenie zamówienia nr 397508-2014 z dnia 03.12.2014r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Kompleksowa modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Tuchów współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Zespół Szkół w Burzynie – Dostawa i montaż projektora ultrakrótko ogniskowego z wbudowanym modułem interaktywnym.

ogłoszenie o wynikach

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.