Konkurs plastyczny na projekt okładki komiksu o Żołnierzach Wyklętych

Zapraszamy du KONKURSU PLASTYCZNEGO NA PROJEKT OKŁADKI KOMIKSU „ŻOŁNIERZE WYKLĘCI”

Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedliskach

Zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu frontowej strony okładki komiksu. Ważne jest, aby autor zawarł w pracy własną interpretację tematu, nie odwzorowując istniejących już publikacji, stworzył własną wizję okładki. Format pracy – A3 lub A4, proponowane techniki: pastele, farba plakatowa, akwarelowa, tusz kolorowy, ołówek, pisak itp.

Na odwrocie każdej pracy należy wpisać:

  • imię, nazwisko oraz klasę i pełną nazwę szkoły, do której uczęszcza autor,
  • imię i nazwisko opiekuna oraz telefon kontaktowy.

Prace należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Siedliskach lub Domu Kultury w Tuchowie, skąd organizatorzy odbiorą prace.

Termin dostarczenia prac upływa z dniem 21 lutego 2022 r (poniedziałek).

Informacja

Szanowni Rodzice,

zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami 10 stycznia 2022 r. uczniowie wracają do nauki w trybie stacjonarnym. Organizacja pracy w szkołach i placówkach na terenie całego kraju powinna odbywać się w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa (komunikat https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/powrot-uczniow-do-nauki-stacjonarnej-od-10-stycznia-2022-r ).

Istotny wpływ na spowolnienie rozprzestrzeniania się choroby spowodowanej kolejnymi mutacjami koronawirusa ma:
· przestrzeganie aktualnych przepisów prawa dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów;
· stosowanie się do Wytycznych MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych;

Obowiązek zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej (do odwołania) został uregulowany w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861, z późn. zm.) https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000861/O/D20210861.pdf

Bez zmian pozostają terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w poszczególnych województwach w roku szkolnym 2021/2022. Jako pierwsi, już 17 stycznia, odpoczynek rozpoczną uczniowie z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego.

Kalendarz ferii zimowych:

17-30 stycznia 2022 r.
województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

Anna Sajdak
Dyrektor Szkoły

Życzenia

Szanowni Państwo,
Drodzy Uczniowie,
w trakcie tegorocznego, wyjątkowego okresu oczekiwania na święta Bożego Narodzenia życzymy, aby ten czas był pełen Pokoju, Bożej Radości i Miłości oraz odnowił w naszych sercach nadzieję i radość.

DYREKTOR
GRONO PEDAGOGICZNE
PRACOWNICY SZKOŁY