Ważna informacja

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zajęcia zdalnego nauczania są przedłużone do dnia 24 maja 2020 r.

Centralna Komisja Egzaminacyjna podała termin przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty. Odbędzie się on w dniach:

Język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) godz. 9.00

Matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) godz. 9.00

Język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) godz. 9.00

Szczegóły:

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc-do-24-maja

https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-egzaminow-2020

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.