Informacja o zawieszeniu zajęć w klasach I-III oraz w oddziale przedszkolnym

Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w klasach I-III oraz w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. prof. Jana Sajdaka w Burzynie w okresie od dnia 25 maja 2020 do dnia 7 czerwca 2020 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.

Proszę zapoznać się z Zarządzeniem Dyrektora Szkoły:

Zarządzenie nr 23 dyrektora szkoły w Burzynie w sprawie zawieszenia zajęć

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.