Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 w Szkole Podstawowej im. prof. Jana Sajdaka w Burzynie dnia 26 czerwca 2020 roku

 

 • 8:00 – msza św. na zakończenie roku szkolnego w Kościele w Burzynie – uczestnictwo zależy od decyzji rodziców i uczniów

 

 • 9:00 – rozdanie świadectw ukończenia szkoły uczniom klasy ósmej ( sala gimnastyczna ) wejście od strony północnej bezpośrednio do budynku sali gimnastycznej

wejście do szkoły od strony północnej

 • 9:00 – rozdanie świadectw promocyjnych uczniom klasy siódmej
 • 10:00 – rozdanie świadectw promocyjnych uczniom klasy szóstej A
 • 11:00 – rozdanie świadectw promocyjnych uczniom klasy szóstej B
 • 12:00 – rozdanie świadectw promocyjnych uczniom klasy piątej
 • 13:00 – rozdanie świadectw promocyjnych uczniom klasy czwartej

wejście do szkoły od strony południowej

 • 9:00 – rozdanie świadectw promocyjnych uczniom klasy trzeciej A
 • 10:00 – rozdanie świadectw promocyjnych uczniom klasy trzeciej B
 • 11:00 – rozdanie świadectw promocyjnych uczniom klasy drugiej
 • 12:00 – rozdanie świadectw promocyjnych uczniom klasy pierwszej
 • 13:00 – rozdanie świadectw promocyjnych uczniom klasy zerowej

 

W związku z zagrożeniem koronawirusem zastosowano następujące środki bezpieczeństwa i zapobiegawcze:

 • uczniowie odbierają świadectwa w godzinowym odstępie czasowym, aby uniknąć wzajemnego kontaktu – proszę o przestrzeganie ustalonych godzin odbioru
 • każdy uczeń powinien mieć założoną maseczkę i jednorazowe rękawiczki
 • odbiór świadectw będzie odbywał się w przedsionkach szkolnych z zachowaniem dwumetrowej odległości między uczniami
 • po odbiorze świadectw uczniowie nie mogą się gromadzić przed szkołą i powinni niezwłocznie udać się do domu
 • za bezpieczeństwo uczniów podczas odbioru świadectw jak i w czasie drogi do i ze szkoły odpowiedzialność biorą rodzice/prawni opiekunowie
 • uczniowie , którzy z przyczyn losowych nie będą mogli odebrać świadectwa w dniu 26 czerwca 2020 r., mogą to uczynić w dniu 30 czerwca 2020 r. (wtorek), w godz. od 10:00 do 12:00 z zachowaniem środków bezpieczeństwa opisanych powyżej (w tym dniu będą obecni wszyscy wychowawcy klas)
 • w innych, nieprzewidzianych sytuacjach losowych, związanych z odbiorem świadectwa i zwrotem podręczników należy kontaktować się bezpośrednio z dyrektorem szkoły przez e- dziennik, ze względu na pracę zdalną sekretariatu.
 • na teren szkoły nie można wnosić żadnych dodatkowych przedmiotów, a także upominków i kwiatów.

 

Dyrektor szkoły

Anna Maria Karcińska

 

 

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.