Nauka zdalna – informacje

Wprowadzenie nauki zdalnej w okresie od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r.

– dotyczy uczniów klas I-VIII, w dniach od 20 do 22 grudnia 2021 r. oraz od 3 do 5 stycznia 2022 r. nastąpi zawieszenie w zakresie zajęć stacjonarnych (a więc będą realizowane zajęcia zdalne – na analogicznych zasadach, jak w przypadku poprzednich zawieszeń);

– zajęcia w oddziale przedszkolnym odbywają się stacjonarnie (od 20 grudnia 2021 do 22.12.2021 oraz od 03.01.2022 do 05.01.2022); Proszę o podanie informacji do wychowawcy czy dnia 7 stycznia dzieci oddziału przedszkolnego będą korzystały z zajęć opiekuńczych.

– 6 stycznia 2022 jest dniem ustawowo wolnym;

– 7 stycznia 2022 jest dodatkowym dniem wolnym (tzn. nie ma zajęć dydaktyczno – wychowawczych).

– uczniowie klas I-VIII – pracują na platformie Teams według podziału godzin jaki obowiązywał w trakcie zajęć stacjonarnych. Każdy nauczyciel łączy się z uczniami według swojego planu.

– w czasie przerwy świątecznej (23 grudnia – 31 grudnia 2021 r.) nie będą realizowane zdalne zajęcia wychowawcze ani opiekuńcze.
W razie pytań lub wątpliwości proszę kontaktować się z wychowawcą

Dyrektor Szkoły
Anna Sajdak

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.