Podziękowania

Szanowni Rodzice!

W imieniu całego grona pedagogicznego, wszystkich pracowników szkoły  i swoim własnym, pragnę złożyć Państwu najserdeczniejsze podziękowania za wszystko, co zrobiliście w mijającym roku szkolnym. Za Waszą ciężką pracę na rzecz szkoły – dziękuję, że zawsze mogliśmy liczyć na Państwa pomoc. Za wspieranie wszystkich działań grona pedagogicznego, na rzecz naszych wychowanków – bez Państwa ci wspaniali młodzi ludzie nie osiągaliby tak niesamowitych  wyników w nauce.

Szczególne podziękowania pragnę złożyć na ręce członków Rady Rodziców, którzy swoim zaangażowaniem skutecznie wspierali działalność naszej szkoły. Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę, jak wiele wysiłku kosztowało Państwa piastowanie waszych funkcji – dziękuję za to!

Kolejne wyrazy wdzięczności pragnę skierować w stronę rodziców reprezentujących wszystkie klasy, których praca miała nieoceniony wpływ na naszych uczniów. Pragniemy życzyć Państwu dalszej wytrwałości i kolejnych sukcesów w waszych rodzicielskich obowiązkach i tych, które podejmujecie z własnej woli, tylko po to, by wspierać naszą małą społeczność. Życzymy Państwu wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym. Jednocześnie pragniemy wyrazić szczerą nadzieję, że nasza współpraca będzie równie owocna w zbliżającym się wielkimi krokami nowym roku szkolnym. Rodzicom i ich pociechom życzymy słonecznych wakacji, obfitujących w beztroskie dni.

Pragnę szczególnie podziękować rodzicom i instytucjom, którzy w mijającym roku szkolnym 2022/2023 wyróżnili się wyjątkową współpracą z naszą szkołą. Na szczególne wyróżnienie zasługują następujący rodzice oraz instytucje:

Pani Monika Ablewicz,
Pani Katarzyna Bajorek,
Pani Urszula Bajorek,
Pani Agnieszka Bednarz,
Pani Sylwia Bernal,
Pani Marta Bryl,
Pani Karolina Cudek,
Pani Monika Chrzanowska,
Państwo Alicja i Bogumił Dawidowie,
Pani Joanna Fiedor,
Pani Anna Gacek,
Państwo Edyta i Janusz Gogolowie,
Pani Justyna Gruszczyk,
Pani Ewa Grzebieluch,
Pani Anna Gurgul,
Pani Magdalena Hudyka,
Pani Magdalena Jackowska,
Państwo Małgorzata i Grzegorz Jagodowie,
Pani Anna Kita,
Pani Małgorzata Kędzior,
Pani Magdalena Kras-Kocoł,
Pani Małgorzata Krawczyk,
Pani Paulina Lachowicz,
Pani Agnieszka Makowiec,
Pani Joanna Michałek,
Pani Agnieszka Nowak,
Pani Klaudia Patyk,
Pani Anna Przybyła,
Pan Marcin Pypeć,
Pani Natalia Pypeć-Libront,
Pan Tomasz Pypeć,
Pani Marzena Ropska,
Pani Iwona Ropska-Nalepka,
Państwo Anna i Paweł Rolkowie,
Pani Barbara Ryndak,
Pan Grzegorz Sarad,
Państwo Joanna i Janusz Skrobot,
Pani Katarzyna Sowiżdżał,
Pani Sabina Stawarz,
Pani Anna Sterkowiec,
Pani Agnieszka Szpałek,
Pani Agnieszka Świegoda,
Pani Edyta Wesołowska,
Pani Iwona Więcek,
Pani Joanna Więcek,
„Aga i Piotr” FHU Agnieszka Kostur,
OSP Burzyn,
Zakład Masarski AMIGOS Wędliny z Burzyna.


                                                                                          Anna Sajdak
                                                                                          Dyrektor Szkoły Podstawowej
                                                                                          im. prof. Jana Sajdaka w Burzynie

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.