Piknik naukowy EDUSCIENCE

a5927c95249e2bd40c2accb48ed3fb57934dd274 - Kopia8 października 2013 r. w Zespole Szkół Technicznych w Tarnowie-Mościcach odbył się Piknik Naukowy „Eduscience” zorganizowany przez ZST oraz Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie w ramach projektu pn. „Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych zwykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii – EDUSCIENCE” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Continue reading

Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy

31 października 2013r. (czwartek) odbędą się wybory do Młodzieżowej Rady Gminy. Głosować będzie można na 3. godzinie lekcyjnej w pomieszczeniu auli.

Kandydatami z naszej szkoły do MRG w Tuchowie są:

  • Patryk Nalepka IG
  • Bartłomiej Krawczyk IIG
  • Jarosław Stańczyk IIG