Wielkie brawa dla naszych uczennic!

W Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Tuchowie odbył się II Gminny Konkurs Piosenki Angielskiej „Everybody can sing”.
Nasze uczennice w kategorii klas I – IV zajęły:
I miejsce – Lilianna Bajorek z klasy III za wykonanie piosenki „Dance monkey”;

III miejsce – Joanna Burza z klasy III za wykonanie piosenki „Can’t stop the feeling”

Jeszcze raz gratulujemy i życzymy dalszych muzycznych sukcesów!

Publikacja sprawozdania finansowego- BILANSU za 2019 rok

Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września  2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe- BILANS jednostki Szkoła Podstawowa im. prof. Jana Sajdaka w Burzynie sporządzony na dzień 2019-12-31, wraz z załącznikami, został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnej Administracji Oświaty w Tuchowie.

ścieżka dostępu:

https://bip.malopolska.pl/gaowtuchowie,a,1759484,bilans-2019-szkola-podstawowa-im-prof-jana-sajdaka-w-burzynie.html

Informacja o zawieszeniu zajęć w oddziale przedszkolnym przy SP w Burzynie

Informujmy, że zajęcia w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej im prof. Jana Sajdaka w Burzynie w okresie od 6 maja do 24 maja 2020 roku w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pozostają zawieszone.

Szczegółowe informacje można uzyskać w treści Zarządzenia Dyrektora Szkoły w załączniku:

Zarządzenie nr 20. 2019_2020_ zawieszenie zaj. w oddziale przedszk.

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.


„… czerwona jak puchar wina,
biała jak śnieżna lawina,
najukochańsza, najmilsza,
biało – czerwona… ”

K. I. Gałczyński

Drodzy uczniowie!!!!!

Zbliża się 2 maja, jest to data kiedy będziemy obchodzić Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.
Z tej okazji zachęcamy Was do stworzenia dowolną techniką (kredki, farby, plastelina, tkanina, tworzywa sztuczne itp.) flagi w naszych barwach narodowych.
Zapraszamy do udziału całe Rodziny.
Po wykonaniu pracy należy zrobić zdjęcie (mile widziane zdjęcie pracy wraz z autorem lub autorami) i wysłać w wiadomości prywatnej na Facebooku do Anny Sajdak.
Wszystkie nadesłane prace zostaną udostępnione na Facebooku naszej szkoły.
Czekamy na Wasze prace i liczymy na Waszą kreatywność!