Spotkanie z historią, czyli wycieczka klas I – III do Grybowa

Motto Starej Baśni brzmi;

„Stara Baśń, inny wymiar wyobraźni, miejsce w którym echa z pradawnych czasów dźwięczą do dziś”

Niezrażone niesprzyjającą pogodą sprzed kilku dni rankiem 23 maja 2019 dzieci z klas I-III wraz z wychowawczyniami udały się autokarem w podróż do czasów sprzed 700 lat. W Grybowie bowiem znajduje się rekonstrukcja średniowiecznego grodu warownego założonego przez Bolka zwanego Gniewnym, gdzie według legendy w 1287 roku zostały rozbite wojska wnuka Batu-Chana (wnuka Czyngis-Chana) w czasie trzeciej ekspansji mongolskiej na Europę.

W tymże miejscu można przenieść się w czas naszych pradziadów i poczuć atmosferę tamtych lat oraz podglądnąć życie mieszkańców i rycerstwa z tego okresu.

Uczestnicy zwiedzili część muzealną grodu, podziwiali architekturę obronną, a nawet mogli przymierzyć stroje z epoki. Niemałą frajdę sprawiło miasteczko średniowiecznych zabaw dla najmłodszych.

To była niezapomniana podróż w czasie!

 

Spotkanie DKK z Pawłem Beręsewiczem

W tym roku Tydzień Bibliotek uświetnił swoim spotkaniem z Dyskusyjnymi Klubami Książki Paweł Beręsewicz – wielokrotnie nagradzany autor obyczajowych książek dla dzieci i młodzieży, który zajmuje się również przekładem z literatury angielskiej.

16 maja uczniowie, którzy są członkami Dyskusyjnego Klubu Książki wzięli udział w spotkaniu z tym pisarzem.

Pan Paweł, podobnie jak bohaterowie jego książek, okazał się być osobą obdarzoną dużym poczuciem humoru.

Bardzo dziękujemy za spotkanie.

w oczekiwaniu na spotkanie

Publikacja sprawozdania finansowego- BILANSU za 2018 rok

Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września  2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe- BILANS jednostki Szkoła Podstawowa im. prof. Jana Sajdaka w Burzynie sporządzony na dzień 2018-12-31, wraz z załącznikami, został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnej Administracji Oświaty w Tuchowie.

ścieżka dostępu:

https://bip.malopolska.pl/gaowtuchowie,a,1591787,bilans-2018-szkola-podstawowa-im-prof-jana-sajdaka-w-burzynie.html

Sukces w konkursie recytatorskim

25 kwietnia 2019r. odbył się  w Domu Kultury w Tuchowie Gminny Konkurs Recytatorski „Przyjaciele dzieci wierszem do nich piszą”.

Miło nam poinformować,że nasza uczennica Daria Plebanek z kl.I zajęła w nim II miejsce.

GRATULUJEMY!!!