Ogłoszenie

W związku z koniecznością naniesienia zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ogłoszeniu o przetargu z dnia 17.10.2014 r. dokonano zamiany załącznika do ogłoszenia o nazwie “SIWZ szkoły Burzyn” na “Zmieniony SIWZ Szkoły Burzyn”.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.