Ogłoszenie o wynikach przetargu

Postępowanie o udzielenie zamówienia nr 235127-2014  z dnia 10.11.2014r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Kompleksowa modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Tuchów współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Zespół Szkół w Burzynie.

wynik przetargu 25.11.2014

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.