Ogłoszenie o wynikach przetargu

Postępowanie o udzielenie zamówienia nr 241749-2014  z dnia 20.11.2014r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Kompleksowa modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Tuchów współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Zespół Szkół w Burzynie – Dostawa i montaż tablicy interaktywnej z uchwytem ściennym.

ogłoszenie o wynku przetargu 27.11.2014

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.