OGŁOSZENIE

Informuję,
że zapisy dzieci
do oddziału przedszkolnego
oraz uczniów do klasy I szkoły podstawowej
i klasy I gimnazjum
na rok szkolny 2015/2016
prowadzone są w sekretariacie szkoły do dnia 27 marca 2015 r.


Stosowne druki można otrzymać w sekretariacie, od nauczyciela oddziału przedszkolnego lub  pobrać ze strony internetowej Zespołu Szkół w Burzynie: 

www.szkolaburzyn.pl

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.