“Młodzież zapobiega pożarom” – eliminacje.

1 marca (wtorek) o godz. 9.00 odbędą się w naszej szkole eliminacje środowiskowe do Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Pożarniczej “Młodzież zapobiega pożarom”. Konkurs przeprowadzą strażacy OSP Burzyn w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-IV oraz V-VIII. Szkolnym koordynatorem konkursu jest. P. Urszula Dudek.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” (OTWP) ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży wiedzy ze znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej, szeroko rozumianego ratownictwa oraz wiedzy z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, a także historii i tradycji ruchu strażackiego.

Konkurs jest skierowany do dzieci, młodzieży – uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Zakres tematyczny Turnieju:

  • Historia ochrony przeciwpożarowej
  • OSP i Związek OSP RP
  • Prewencja przeciwpożarowa
  • Ratownictwo medyczne
  • Organizacja szeroko pojętego ratownictwa
Regulamin-OTWP_2022

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.