Informacja dotycząca odżywiania na terenie szkoły

Od 1 września 2022 r. szkoły podstawowe będą miały ustawowy obowiązek zapewnienia posiłku uczniom. Zgodnie z art. 106a ust. 1 ustawy Prawo oświatowe szkoła podstawowa będzie miała obowiązek zapewnienia uczniom jednego gorącego posiłku w ciągu dnia i stworzenia im możliwości jego spożycia w czasie pobytu w szkole. Korzystanie z tego posiłku będzie dobrowolne i odpłatne.

Nasza szkoła nie posiada stołówki w związku z tym musielibyśmy skorzystać z zewnętrznych usług gastronomicznych, gdzie koszt posiłku zostanie pokryty w całości przez rodzica. Rodzic także będzie wpłacał pieniądze za posiłek na specjalne konto szkoły/gminy.

Jeśli chodzi o koszt takiego posiłku to trudno jest mi na razie podać kwotę, nie wiem też czy w ciągu roku szkolnego (w związku z rosnącymi cenami) koszt posiłku nie ulegnie zmianie. Na tą chwilę mam informację z jednej z restauracji (koszt obiadu dwudaniowego ok. 15 zł).

Proszę o wstępną informację zwrotną na e-dzienniku czy ktoś z uczniów chciałby skorzystać z takiej formy spożywania posiłków w szkole.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.