DEN oraz Dzień Papieski

Witam Wszystkich serdecznie

W  tym tygodniu będziemy świętować dwie ważne uroczystości:

1. 14 października przypada Dzień Edukacji Narodowej.  Święto to upamiętnia rocznicę wydarzenia, jakim jest ustanowienie Komisji Edukacji Narodowej (14 października 1773). Początkowo jednak (w 1957 roku) za datę święta wszystkich nauczycieli uznano 20 listopada. Dopiero ustawa z dnia 27 kwietnia 1972 roku, zwana Kartą praw i obowiązków nauczyciela, wprowadziła Dzień Nauczyciela, który obchodzony jest 14 października. W 1982 roku, gdy Kartę praw i obowiązków nauczyciela zastąpiła Karta Nauczyciela, zmieniono nazwę na Dzień Edukacji Narodowej, który jest świętem wszystkich pracowników oświaty. Warto dodać, że Komisja Edukacji Narodowej była pierwszym ministerstwem oświaty publicznej w Polsce i pierwszą tego typu instytucją w Europie. Święto jest okazją do nagradzania osób wyróżniających się w dziedzinie edukacji. Minister Edukacji i Nauki przyznaje nauczycielom złote, srebrne, brązowe Krzyże Zasługi, medale Komisji Edukacji Narodowej oraz nagrody Ministra Edukacji Narodowej za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

W tym dniu w naszej szkole odbędzie się uroczysta akademia i ślubowanie pierwszoklasistów.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej uczniowie składają najserdeczniejsze życzenia dla całego Grona Pedagogicznego i Wszystkich Pracowników  naszej szkoły. Dziękując za Waszą życzliwość, zaangażowanie, cierpliwość, trud jaki wkładacie w naszą edukację i wychowanie życzymy Wam dużo zdrowia, wytrwałości, satysfakcji z wykonywanej pracy oraz spełniania marzeń zawodowych i osobistych.

2.  16 października /niedziela/ w Polsce obchodzimy XXII Dzień Papieski pod hasłem: Veritatis splendor („Blask prawdy”). Veritatis splendor to dziesiąta encyklika Świętego Jana Pawła II o niektórych podstawowych problemach nauczania moralnego Kościoła, ogłoszona 6.08.1993 r. Zasadniczym celem encykliki stało się przypomnienie fundamentalnych prawd doktryny katolickiej z zakresu moralności, odnoszących się do różnych dziedzin ludzkiego życia, w kontekście współczesnych prób ich podważania lub zniekształcania. Głównym przesłaniem Veritatis splendor jest przypomnienie znaczenia nauczania moralnego Kościoła w sytuacji kultury, która gubi i relatywizuje wartość ludzkiego sumienia, wielkiego daru Boga dla człowieka. Oddalając się od Boga i poszukując złudnej wolności poza samą prawdą, człowiek gubi sens i właściwą perspektywę swojego życia.

W Dniu Papieskim – podczas kwesty przy kościołach i w miejscach publicznych – będzie można wesprzeć materialnie stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” nazywanej „żywym pomnikiem wdzięczności” dla św. Jana Pawła II. „Dzieło Nowego Tysiąclecia” można wspierać, wysyłając SMS o treści: STYPENDIA  na numer 74 265 (4,92 z VAT). Zachęcamy całą społeczność szkolną oraz rodziców do włączenia  się w tę akcję.

Pedagog szkolny: Anna Zaucha

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.