Dziecięcy telefon zaufania

Uprzejmie informujemy wszystkich Uczniów i Rodziców o możliwości uzyskania wsparcia w sytuacjach kryzysowych poprzez:

CAŁODOBOWY DARMOWY DZIECIĘCY TELEFON ZAUFANIA RZECZNIKA PRAW DZIECKA

oraz poprzez SPECJALNY BEZPIECZNY CZAT INTERNETOWY

czat.brpd.gov.pl

Jest to miejsce dla wszystkich młodych ludzi, w którym mogą być wysłuchani i otrzymać pełne wsparcie specjalistów. Prowadzą oni rozmowy wspierające, ukierunkowujące  dzieci na radzenie sobie z trudnościami. Umożliwiają także włączanie się rodzin lub szkoły
w proces koniecznych zmian.  Przy telefonie i czacie  dyżurują także specjaliści posługujący się  językiem ukraińskim
i rosyjskim – grafik ich dyżurów można znaleźć pod adresem:

https://brpd.gov.pl/2022/08/31/uwaga-nowy-grafik-pomocypsychologicznej-i-prawnej-po-ukraińsku/

Z kolei w poniedziałki  w godzinach od 18:00 do 20:00 dyżuruje prawnik specjalizujący się w prawach uchodźców i cudzoziemców.

Zachęcamy Rodziców i Uczniów do skorzystania  z możliwości uzyskania wsparcia w trudnych sytuacjach.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.