STOP PRZEMOCY. NIE JESTEŚ SAM

Jeśli jesteś ofiarą przemocy przyjdź i skorzystaj z pomocy świadczonej na terenie Gminy Tuchów i Powiatu Tarnowskiego:

Policja: 997

Straż pożarna: 998

Ośrodek Pomocy Społecznej, Tuchów, ul. Jana Pawła II 4; tel. 14 652 54 89  i  14 651 01 69, e-mail: slowik.ops@op.pl

Punkt Wsparcia i Informacji dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie; godziny przyjęć: środa od 9:00 do 15:00 /konsultant prawny/ oraz w godzinach pracy Ośrodka od 7:30 do 15:30

Ośrodek  Psychoterapii, Tuchów, ul. Kolejowa 8, tel. 14 687 04 00

Komisariat Policji w Tuchowie, ul. Kopernika 4, tel. 478 312 380

Centrum Wsparcia Pokrzywdzonych Przestępstwem prowadzone przez Fundację Hetmana Jana Tarnowskiego

Dyżur osób pierwszego kontaktu w Tuchowie, ul. Jana Pawła II 4: poniedziałek: od 9:00 do 13:00, tel. 513 066 341

Komenda Miejska Policji w Tarnowie, ul. Traugutta 4; tel. 478 311 222

Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy, Tarnów, ul. Szarych Szeregów 1, tel. 14 655 36 36

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Tarnów, ul. Urszulańska 19 tel. 14 621 56 83

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” tel. 801 120 002


Formy wsparcia:

– rozmowa i diagnoza

– wsparcie psychologiczne

– informacja o możliwościach uzyskania pomocy

– pomoc w kontaktach z instytucjami

– poradnictwo socjalne

– pomoc prawna

– w razie potrzeby kierowanie do ośrodka wsparcia

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.