Program imprezy -„Memoriału im. Profesora Jana Sajdaka”w dniu 3 czerwca

Godz.10:00  Sympozjum historyczne – Kaplica przy Kościele w Burzynie

W programie:

„Zmiany w Stowarzyszeniu Eleusis w okresie międzywojennym” – wykład dr Teresy Podgórskiej z Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie

„Przetracony kręgosłup czyli indoktrynacja ideologiczna i zmiany organizacyjne w harcerstwie polskim w latach 1945 -1956” wykład dr. Pawła Juśko

„Wybrane sylwetki Stowarzyszenia Eleusis” – wykład mgr. Józefa Kozioła

Wolne głosy

Koncert muzyki kameralnej w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia w Tuchowie

Wystawa pamiątek i dokumentów związanych z tematami wykładów

 

IV Edycja Biegu Burzyńskiego „Memoriału im. Profesora Jana Sajdaka”

Godz.14:00 – 15. 30  Biegi dzieci i młodzieży

  1. 30 Marsz z kijkami Nordic Walking na 5 km

16:00 -17:00  Bieg główny na 10 km

  1. 30 Ogłoszenie wyników rozdanie nagród

13:00 – 18.30  Strefa zabaw dla dzieci ( kule wodne, ścianka wspinaczkowa, zjeżdżalnia dmuchana, strzelnica, wata cukrowa, popcorn)

12:00 – 19:00 Bufet na boisku (kiełbaski, bigos, ciasta)

 

Egzamin na kartę rowerową – warunki

Warunki przystąpienia do egzaminu na kartę rowerową:

  • uczeń otrzymuje od n-la zajęć technicznych kartę zaliczenia
  • po zebraniu wszystkich zaliczeń przystępuje do egzaminu teoretycznego( środa31.05.17r)
  • do zdaniu egzaminu z teorii uczeń przystępuje do egzaminu praktycznego(ostatni tydzień roku szkolnego)na sprawnym rowerze i najlepiej w kasku rowerowym
  • ubiegający się o kartę zobowiązany jest do dostarczenia aktualnego zdjęcia legitymacyjnego.
  • Szczegółowych informacji udziela p.U. Dudek