170-lecie szkolnictwa. 10-lecie nadania imienia. VI Sympozjum Historyczne

„Rocznice są wzniesieniami w krajobrazie naszego życia. Kierują one nasz wzrok w stronę przebytej drogi” B. Prus

170 – LECIE SZKOLNICTWA W BURZYNIE, 10 – LECIE NADANIA IMIENIA prof. Jana Sajdaka, VI SYMPOZJUM HISTORYCZNE

Każdy jubileusz to okazja do radości i nadziei na kolejne lata pracy i kolejne jubileusze.

Dzisiejsza uroczystość mogła się odbyć dzięki ogromnemu zaangażowaniu całej społeczności szkolnej: uczniów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, rodziców oraz przyjaciół szkoły.

Pragnę wyrazić uznanie dla wysiłku i pracy dyrektorów i nauczycieli, którzy tworzyli naszą szkołę i wysoko postawili poprzeczkę nam, następnym pokoleniom nauczycieli.

Przez 170 lat szkoła zmieniła się, nie ma już dawnych mebli, pomocy dydaktycznych, są za to komputery i pracownie komputerowe, nowoczesna sala sportowa, wspaniale wyposażone sale lekcyjne. Wkraczamy w nowoczesne technologie, ale nadal najważniejszy jest młody człowiek, który pełen ufności wkracza w mury naszej szkoły. Staramy się sprawić, aby uwierzył w swoje siły, nie bał się marzyć i sięgać gwiazd.

O naszej szkole można by mówić wiele. Na przestrzeni lat zmieniała swoje oblicze, strukturę. W istocie jednak pozostała taka sama – jest nie tylko ważną i nieodzowną częścią lokalnej rzeczywistości, ale jest też częścią naszego życia.

Jeszcze raz serdecznie dziękuję za Państwa obecność w tym tak szczególnym dla nas dniu. Skończyliśmy 170 lat, ale jak mówi Tadeusz Kotarbiński: „Przeszłość zachowana w pamięci staje się częścią teraźniejszości”, dlatego z ogromną uwagą staramy się pielęgnować wspaniałe tradycje naszej szkoły oraz korzystać z mądrości ludzi, którzy ją tworzyli. Pozostaje nam mieć cichą nadzieję, że w czasie kolejnych jubileuszy będą wspominać także nasz wkład pracy w życie tej placówki.Bardzo serdecznie dziękuję tym osobom, instytucjom i firmom, dzięki którym dzisiejsza uroczystość zyskała godną oprawę, a w szczególności:

 • Pani Burmistrz Magdalenie Marszałek;
 • Pani dr Aleksandrze Arndt oraz panu dr Janowi Gładyszowi za wygłoszone referaty;
 • Dyrekcji i pracownikom Domu Kultury ;
 • firmie Tarczyn naszemu dostawcy w Programie dla Szkół za wkład finansowy;
 • Radzie Rodziców za pomoc w uzyskaniu środków na dzisiejszą uroczystość oraz wszelką pomoc w organizacji tej uroczystości;
 • dziękuję formacji „Brisa” ze Studia Baletu i Tańca działającego w Galerii Tuchowskiej przy Szkole Językowej pod kierunkiem pani choreograf Łucji Wróbel za uświetnienie naszej szkolnej uroczystości;
 • dziękuję pani dyrektor Alicji Płachno, że zgodziła się wystąpić u nas i że ten niezwykły dzień naszego jubileuszu stał się jeszcze bardziej wyjątkowy;
 • wreszcie szczególnie serdecznie dziękuję Nauczycielom, Pracownikom oraz uczniom Szkoły Podstawowej w Burzynie, którzy wykazali niezwykłe zaangażowanie, by nasze szkolne święto zyskało godny dzisiejszego dnia wymiar;
 • dziękuję absolwentom naszej szkoły za przepiękną oprawę muzyczną;
 • dziękuję przyjaciołom, sympatykom oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do uświetnienia tej uroczystości;
 • Składam ogromne podziękowania za przybycie na dzisiejszą uroczystość Przedstawicielom władz gminnych i samorządowych, Księżom, Dyrektorom szkól, instytucji i stowarzyszeń z którymi od lat współpracujemy;
 • dziękuję przedstawicielom ZNP, emerytowanym pracownikom;
 • rodzicom i absolwentom naszej szkoły.

Dziękuję

Anna Sajdak
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. prof. Jana Sajdaka

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.