Podsumowanie I etapu programu „Nie pal przy mnie proszę!”

W tym roku już po raz kolejny nasza szkoła przystąpiła do programu „ Nie pal przy mnie, proszę…”, którego organizatorem jest Główny Inspektorat Sanitarny oraz Państwowa Inspekcja Sanitarna.

Celem programu jest uwrażliwienie osób palących papierosy na negatywny wpływ dymu tytoniowego na ich zdrowie oraz osób przebywających w ich towarzystwie.

Z przyjemnością informujemy, że konkurs plastyczny dla uczniów klas I – III pt. „ Nie pal przy mnie, proszę” został rozstrzygnięty, a 15 grudnia nastąpiło uroczyste wręczenie dyplomów i nagród. Konkurs poprzedziły warsztaty profilaktyczne, które miały na celu: zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu, kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie, uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia, kształtowanie postawy asertywności.

Na konkurs wpłynęło 21 wspaniałych prac, a komisja konkursowa stanęła przed bardzo trudnym zadaniem. W związku z tym, każda praca została nagrodzona. Bardzo serdecznie dziękujemy i gratulujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie. Serdeczne podziękowania kierujemy również w stronę rodziców, którzy tak wspaniale wsparli swoje dzieci. Dziękujemy także wychowawcom, którzy nieustannie motywowali swoich uczniów. To kolejny dowód na to, że razem możemy wiele 🙂

Liczymy na to, że w przyszłym roku szkoła przystąpi do tego programu propagując zdrowy styl życia.

Dziękujemy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za fundusze na zakup nagród.

Dziękujemy p. Urszuli Bajorek za koordynację programem.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.