Warsztaty profilaktyczne : „Profilaktyka przemocy – cyberprzemoc i przemoc rówieśnicza. Rozwiązywanie konfliktów w klasie”

W dniu 17 stycznia 2024 r. w naszej szkole odbyły się warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas:  IV i V pt: „Profilaktyka przemocy – cyberprzemoc i przemoc rówieśnicza. Rozwiązywanie konfliktów w klasie”, które przeprowadził Pan Marcin Szczerba – psycholog Pracowni Profilaktyki i Wychowania STOPKA z Tarnowa. 

            Podczas ciekawie i aktywnie prowadzonych zajęć  uczniowie  nabyli umiejętność rozróżniania i nazywania  typów osobowości. Pan Marcin uświadomił młodzieży, że najważniejsze jest budowanie odpowiednich relacji w grupie. Bardzo ważne jest słuchanie, co mówi druga osoba. Akceptowanie tej drugiej osoby, taką jaka jest. Każdy ma prawo mieć własne zdanie na dany temat, niejednokrotnie odmienne od naszego. Ale nikt nie ma prawa nikomu narzucać własnego. Ważnym jest uczenie  się strategii społecznego kontaktu tj. komunikowania się, konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, współdziałania w grupie, wyzwalanie  i wzmacnianie pozytywnych emocji, zachowania w Internecie, empatii i asertywności w odniesieniu  do rówieśników oraz wzmacnianie akceptacji i tolerancji wobec „trudnych” koleżanek i kolegów. Należy wspólne szukać rozwiązania w formie kompromisu lub za pomocą mediacji. Kształtowaniu pozytywnych relacji sprzyja uświadomienie sobie, że nie powinniśmy oceniać innych po wyglądzie. Każdy człowiek jest unikalny i posiada swoje zalety.

Na zakończenie, podczas pracy w grupach,  uczniowie opracowali porady właściwego zachowania się w Internecie. Oto niektóre z nich:

„Nie wysyłać niemiłych komentarzy”

„Nie obrażać nikogo i nie prowokować oraz nie przeklinać”

„Zgłaszać rodzicom o niepokojących wiadomościach”

„Nie odpowiadać na anonimowe e-maile”

„Nie korzystać ze stron z niewłaściwymi treściami”

Pan Marcin został bardzo dobrze odebrany przez młodzież.  Nawiązał z uczniami pozytywne relacje. Prowadząc zajęcia aktywizował uczniów do twórczego i logicznego myślenia, zachęcał do zadawania pytań i do kreatywności. Na koniec Pan Marcin usłyszał brawa i serdeczne podziękowanie od uczniów.  

Przedsięwzięcie odbyło się dzięki  współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tuchowie, która przekazała środki  na jego realizację,  za co serdecznie dziękujemy przewodniczącemu Komisji Panu Wiktorowi Chrzanowskiemu.

Pedagog szkolny Anna Zaucha

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.