Kalendarz Roku Szkolnego 2023/2024

 1. Rozpoczęcie roku szkolnego:  4 września 2023 r.
 2. Zimowa przerwa świąteczna:  23 – 31 grudnia 2023 r.
 3. Ferie zimowe: 12 lutego – 25 lutego 2024r.
 4. Wiosenna przerwa świąteczna: 20 marca – 2 kwietnia 2024 r.
 5. Egzamin ósmoklasisty: 14, 15, 16 maja 2024 r.
 6. Wpis przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych – 17.05.2024 r.
 7. Ostateczny termin poinformowania uczniów i rodziców o ocenach rocznych i końcowych – 17.05.2024 r.
  (wiadomość w e-dzienniku do rodziców).
 8. Wpis ocen rocznych i końcowych – 13.06.2024 r.
 9. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 21 czerwca 2024 r.
 10. Ferie letnie: 22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.

Źródło: 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/kalendarz-roku-szkolnego-2023-2024

Możliwość komentowania została wyłączona.