Konkurs plastyczny “Dzieckiem być…”

X Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Dzieckiem być…”: „Wejście na orbitę”.

Organizator Konkursu: Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie

Inspiracją jubileuszowej edycji konkursu jest osoba i twórczość Stanisława Lema, uważanego za najwybitniejszego przedstawiciela polskiej fantastyki. 12 września 2021 roku obchodzono 100 rocznicę jego urodzin.
Stanisław Lem to pisarz, krytyk i filozof, legenda literatury science fiction, futurolog i eseista. Jest najczęściej tłumaczonym polskim autorem i jednym z najbardziej znanych twórców literatury fantastycznonaukowej na świecie. Jego książki, przetłumaczone na 41 języków osiągnęły łączny nakład ponad 30 mln egzemplarzy i były wielokrotnie ekranizowane. Niemal w każdym zakątku świata można spotkać czytelników jego najgłośniejszych powieści i zbiorów opowiadań, takich jak: „Astronauci”, „Solaris”, „Dzienniki gwiazdowe”, „Cyberiada”, „Katar” czy „Śledztwo”.
O fenomenie popularności Stanisława Lema stanowi m.in. wielowymiarowość jego twórczości, niepowtarzalne poczucie humoru i ironia, które doceniają czytelnicy na całym świecie. Książki Lema łączą w sobie analizy społeczne ze złożoną i atrakcyjną fabułą, w której naukowe rozważania przeplatane są futurystycznymi domysłami. W wielu swoich dziełach bardzo trafnie przewidział rozwój nowoczesnych technologii, jak Internet, e-booki, audiobooki czy wirtualna rzeczywistość.
Fascynacja nauką zaowocowała licznymi esejami, felietonami i rozprawami (m.in. „Wejście na orbitę” oraz „Summa technologiae”), poruszającymi tematykę rozwoju techniki i technologii, ewolucji życia na Ziemi, biotechnologii, natury ludzkiej i naszego miejsca we wszechświecie oraz kontaktów pozaziemskich.
Oprócz opowiadań science fiction, w dorobku pisarza są także powieści detektywistyczne, poezja, listy, scenariusze słuchowisk, filmów czy dramatów, jak również, jedyne w swoim rodzaju, kosmiczne baśnie „Bajki robotów”.
Jednym z licznych wyrazów międzynarodowego uznania dla twórczości Stanisława Lema było nazwanie jego nazwiskiem odkrytej we wrześniu 1970 roku planetoidy, a także pierwszego zbudowanego w całości w Polsce satelity naukowego.

Cele Konkursu:
1. Rozwijanie kreatywności, wrażliwości oraz wyobraźni plastycznej poprzez wykonanie prac zgodnych z tematyką konkursu w szeroko rozumianym kontekście: miejsca, postacie, sytuacje, etc…
2. Zachęcanie uczniów zdolnych, ambitnych do wypowiedzi w dyscyplinach plastycznych.
3. Inspirowanie młodych twórców do doskonalenia umiejętności.
4. Wymiana doświadczeń uczniów z różnych szkół z regionu tarnowskiego oraz nauczycieli plastyki, konfrontacja dokonań w zakresie sztuk plastycznych.

Kategorie Konkursowe:
Konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach:
„Maluch” – uczniowie I, II i III klas szkół podstawowych,
„Młodzik” – uczniowie klas IV, V i VI szkół podstawowych,
„Nastolatek” – uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych.

Przebieg Konkursu:
Udział w Konkursie polega na wykonaniu indywidualnej (bez pomocy osób trzecich) pracy plastycznej w formacie A-3 dowolną techniką (np. farbami akwarelowymi, plakatowymi, pastelami olejnymi, wyklejanej z kolorowego papieru czy materiału itp.). Prac nie należy oprawiać.
Każdy uczeń może przedstawić nie więcej niż jedną pracę.
Na odwrocie każdej pracy musi znaleźć się następująca informacja:
– imię i nazwisko autora
– tytuł pracy albo źródło inspiracji.

Szkoły, które wezmą udział w Konkursie, otrzymają informację z listą osób zakwalifikowanych do drugiego etapu. Wyniki I etapu konkursu zostaną również zamieszczone na stronie internetowej Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie.
II etap konkursu
Drugi etap konkursu odbędzie się dnia 10.01.2022r. w Zespole Szkół Plastycznych w Tarnowie. Autorzy najlepszych prac z każdej kategorii będą uczestniczyć w bezpłatnych, czterogodzinnych warsztatach, podczas których pod kierunkiem artystów – nauczycieli Zespołu Szkół Plastycznych wykonają pracę zgodną z tematyką konkursu. Materiały na warsztaty zostaną zapewnione przez organizatora.
Po zakończeniu warsztatów, Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzców w poszczególnych kategoriach.
Ogłoszenie wyników drugiego etapu konkursu nastąpi dnia 18.02.2022r. podczas uroczystego wernisażu w Zespole Szkół Plastycznych w Tarnowie.
Rozdanie dyplomów i nagród poprzedzone będzie zwiedzaniem szkoły, między innymi: pracowni rysunku i malarstwa, rzeźby, projektowania graficznego, aranżacji wnętrz, meblarstwa artystycznego, podstaw projektowania, fotografii i filmu, tkaniny artystycznej i renowacji mebli oraz renowacji elementów architektury.
W każdej kategorii za I, II i III miejsce zostaną przyznane nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów i sponsorów.
Uczestnicy II-go etapu otrzymają pamiątkowe dyplomy.
W przypadku zaostrzenia sytuacji epidemicznej może nastąpić zmiana formuły konkursu.

Termin dostarczenia prac konkursowych do szkoły: 26.11.2021r.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.