Przypominamy o bezpieczeństwie i zasadach korzystania z placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. prof. Jana Sajdaka w Burzynie.

W trakcie zajęć w szkole dzieci na placu zabaw zawsze przebywają pod opieką nauczyciela. Dyrektor szkoły jest administratorem szkoły  oraz wszystkich obiektów znajdujących się przy szkole ( plac zabaw). Szczegółowe zasady korzystania z placu zabaw zostały określone w regulaminie placu zabaw.

Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę poza obiektami należącymi do szkoły (§ 2 rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r.). Dyrektor szkoły odpowiada zatem za bezpieczeństwo uczniów w szkole i obiektach przyszkolnych w trakcie prowadzenia zajęć obligatoryjnych i pozalekcyjnych w szkole lub w dni wolne jeśli wynikają one z harmonogramu pracy szkoły… ale nie po godzinach pracy szkoły.

Szkoła nie ma możliwości zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim korzystającym z obiektów przyszkolnych poza godzinami pracy szkoły oraz w weekendy zatem po godzinach pracy szkoły za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.