Wykaz dni wolnych w roku szkolnym 2023/2024

Dodatkowe dni wolne dla uczniów
Szkoły Podstawowej im. prof. Jana Sajdaka w Burzynie
w roku szkolnym 2023/2024

Dni ustawowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

Wszystkich Świętych – 1 listopada 2023 r.,

Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2023 r.,

Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2023 r.,

Nowy Rok – 1 stycznia 2024 r.,

Trzech Króli – 6 stycznia 2024 r.,

Poniedziałek Wielkanocny – 1 kwietnia 2024 r.,

Święto Pracy  – 1 maja 2024 r.

Święto Konstytucji 3 Maja – 3 maja 2024.,

Boże Ciało – 30 maja 2024 r.

Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2023 r.

Ferie zimowe 12 – 25 lutego 2024 r.

Wiosenna przerwa świąteczna 28 marca – 2 kwietnia 2024 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych  21 czerwca 2024 r.

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

(w tych dniach szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze):

31.10.2023 r. (wtorek)

02.05.2024 r. (czwartek)

14,15,16. 05. 2024 r. (wtorek, środa, czwartek) – egzaminy ósmoklasisty

31.05. 2024 r. (piątek)

20.06.2024 r. (czwartek)

Możliwość komentowania została wyłączona.