Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej im. prof. Jana Sajdaka w Burzynie

Przewodnicząca: Łucja Chrzanowska (VIII b)
Zastępca: Michał Gawron (VIII b)

Radny Młodzieżowej Rady Gminy: Bartosz Zając (VIII b)

Opiekun SU: Kinga Burza

Komentarze są wyłączone.