Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

OSOBY I INSTYTUCJE, DO KTÓRYCH MOŻNA ZGŁOSIĆ WSPARCIE W SYTUACJACH WYMAGAJĄCYCH POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ I WYCHOWAWCZEJ

Osoby wspierające na terenie szkoły w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej:

dyrektor szkoły: mgr Anna Sajdak

pedagog szkolny: mgr Anna Zaucha

psycholog: mgr Bogusława Zyguła

logopeda: mgr Kinga Burza, mgr B. Boratyńska

pedagog specjalny: mgr Agnieszka Bryg

terapeuta pedagogiczny: mgr Dorota Rogowska, mgr U. Bajorek

oligofrenopedagog: mgr K. Wojtanowska, mgr Renata Sandecka, mgr U. Bajorek

wychowawcy

nauczyciele

Kontakt: 14 6526437

Instytucje pomocowe:

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Tarnowie filia w Tuchowie, tel. 14 652 64 94

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie, tel. 14 652 54 89

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tuchowie, tel. 14 652 51 76 w. 18

Ośrodek Zdrowia w Tuchowie, tel.  14 653 52 95

 Policja w Tuchowie, tel. 47 831 23 85

 i dzielnicowy; asp. sztab. Piotr Bator, tel. 604 866 230

Możliwość komentowania została wyłączona.