Rada Rodziców

Przewodnicząca: Agnieszka Świegoda
Zastępca przewodniczącej: Anna Gurgul
Sekretarz: Anna Sajdak
Skarbnik: Iwona Więcek

Konto Rady Rodziców:

Bank Spółdzielczy w Bieczu
07 8627 0001 2023 9002 6999 0001

W roku szkolnym 2023/2024 składka na Radę Rodziców wynosi 50 zł

Ubezpieczenie –

Możliwość komentowania została wyłączona.