Pedagog

Witam na stronie pedagoga szkolnego

„W wychowaniu chodzi o to,
ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem
– o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,
aby więc poprzez wszystko co ma, co posiada,
umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby również
umiał bardziej być nie tylko z drugimi,
ale i dla drugich”.

                  /Święty Jan Paweł II/

mgr Anna Zaucha
tel. (14) 652 64 37

poniedziałek: 9.00-12.00
środa: 11.15-13.15

W każdej ważnej dla dziecka sprawie spotkam się z Rodzicami w dogodnym dla Państwa terminie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub poprzez e-dziennik.

Pedagog szkolny to ktoś kto nie krzyczy, nie ocenia, nie krytykuje, nie wyśmiewa. Pedagog to osoba, która wysłucha, zrozumie, doradzi, podpowie i:

 • wytłumaczy jak skutecznie radzić sobie ze stresem;
 • podpowie, jaką wybrać w życiu drogę;
 • przestrzeże przed tym, co niebezpieczne;
 • nauczy myśleć twórczo;
 • odpowie na pytania “jak się motywować do pracy, nauki?” oraz “jak dobrze gospodarować czasem?”;
 • wytłumaczy, co znaczy być asertywnym

Głównym partnerem w pracy pedagoga szkolnego jest UCZEŃ.

Drodzy Uczniowie!

Macie problemy i nie wiecie jak je rozwiązać?  Coś Was niepokoi? 

Czujecie, że nikt Was nie rozumie, jesteście samotni?

Nie potraficie porozumieć się z innymi?

Chcecie podzielić się swoją radością lub sukcesem?

Chcielibyście pomagać innym a nie wiecie w jaki sposób?

A może chcecie z kimś porozmawiać?

Macie ciekawe pomysły, którymi chcecie się podzielić?

 Chcecie poradzić się wybierając przyszły zawód lub szkołę ponadpodstawową?

Przyjdźcie także z każdą sprawą, z którą sami nie potraficie sobie poradzić!!!

Możecie także do mnie napisać (nawet anonimowo). Jeżeli podacie swój adres wówczas odpiszę bezpośrednio do Ciebie. Nie mogę zapewnić, że znam odpowiedź na każde pytanie, ale może czasami wystarczy tylko wskazać kierunek poszukiwań?

Drodzy Rodzice zwróćcie się do mnie gdy:

 • niepokoi Was  zachowanie dziecka,
 • chcecie porozmawiać o dziecku,
 • chcecie poprawić relacje z dzieckiem,
 • potrzebujecie wsparcia w procesie wychowania,
 • zauważycie u dziecka problemy w uczeniu się,
 • znajdujecie się w trudnej sytuacji materialnej,
 • macie pytania i nie wiecie do kogo zwrócić się o pomoc.

Na terenie szkoły Uczniowie i Rodzice o pomoc mogą się zwrócić także do: Pani Dyrektor, nauczyciela, wychowawcy i każdego pracownika szkoły.

Nauczyciele mogą skorzystać z konsultacji w związku z problemami swoich uczniów (szkolnymi lub rodzinnymi).

Zapraszam. Postaram się pomóc: Zaucha Anna

W ramach swojej pracy pedagog szkolny współpracuje z następującymi placówkami:

 1. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczną w Tarnowie filia w Tuchowie.
 2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie. 
 3. Komisariat Policji w Tuchowie.
 4. Zespół Opieki Zdrowotnej w Tuchowie.
 5. Sąd Rodzinny w Tarnowie.
 6. Kuratorium Oświaty w Krakowie – Delegatura Zamiejscowa w Tarnowie.

PEDAGOG SZKOLNY:

 • Udziela uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych.
 • Udziela porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych.
 • Udziela porad uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych.
 • Przeciwdziała skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży.
 • Rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego.
 • Udziela pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze i dydaktyczne.
 • Organizuje opiekę i pomoc materialną uczniom opuszczonym, osieroconym, uczniom z rodzin patologicznych, wielodzietnych, uczniom wychowującym się w rodzinach o szczególnie trudnej sytuacji materialnej.
 • Wnioskuje o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do odpowiednich sądów dla nieletnich.
 • Wnioskuje o skierowanie uczniów osieroconych i opuszczonych do placówek opieki całkowitej.
 • Organizuje i prowadzi zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

Możliwość komentowania została wyłączona.