Archiwum

Szkoła Podstawowa im. prof. Jana Sajdaka

 

Zwiększanie konkurencyjności polskiego sektora rolno-żywnościowego to jeden z podstawowych obszarów działalności KOWR. Ośrodek prowadzi działania służące poprawie i stabilizacji na rynkach rolnych, a także wspiera rolników i przedsiębiorców rolnych w rozwijaniu ich działalności.

W roku szkolnym 2017/2018 dotychczasowe programy ,,Owoce i warzywa w szkole” oraz ,,Mleko w szkole” zastąpił nowy program pod nazwą ,,Program dla szkół”. Program ma na celu promowanie wśród uczniów zdrowej diety poprzez udostępnianie dzieciom owoców, warzyw i produktów mlecznych oraz działania edukacyjne realizowane w szkołach. Adresowany jest dla uczniów klas I-V, którzy będą nieodpłatnie otrzymywać podczas pobytu w szkole porcje owocowo-warzywne i przetwory mleczne zgodnie z poniższym rozporządzeniem.

________________________________________________________

Program „Nie pal przy mnie, proszę”.

nie-pal-przy-mnie1

Założenia programu:

– podstawowe zajęcia programowe umożliwią przeprowadzenie pięciu zajęć warsztatowych w ciągu roku szkolnego, w tym dwóch dwugodzinnych i trzech jednogodzinnych.

– program proponuje realizację zajęć metodami aktywizującymi dostosowanymi do wieku dzieci.

– w programie zawarte zostały uporządkowane treści dotyczące zdrowia (dostosowane do poziomu percepcji dzieci).

– program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.

Cele szczegółowe:

– uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia.

– kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie.

– uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia.

– uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem.

– wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie palą.

Program skierowany jest do uczniów klas I-III szkoły podstawowej.

________________________________________________________

Program „Czyste powietrze wokół nas”.

czyste powietrze

Cele programu:

  • Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.
  • Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.

Adresaci programu:

  • Dzieci w wieku 5-6 lat, uczęszczające do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach
  • Rodzice i opiekunowie.

Program skierowany jest do uczniów klasy „0”.

________________________________________________________

Program „Między nami kobietkami”.

kobietki

Program przeznaczony jest dla dziewcząt z klasy VI. Ma on na celu pomoc dziewczętom w lepszym zrozumieniu przemian fizycznych i emocjonalnych, zachodzących w okresie dojrzewania i w uznaniu ich za części prawidłowo toczącego się procesu dorastania i rozwijania się, a także zaakceptowaniu siebie procesie tych przemian i złagodzenia stresów związanych z dorastaniem.

________________________________________________________

Program „Trzymaj Formę”

 images

Celem programu jest pogłębienie wiedzy w zakresie znaczenia zbilansowanej diety i aktywności fizycznej dla organizmu człowieka, kształtowanie zmiany postaw i zachowań związanych z prawidłowym żywieniem, odpowiednią jakością zdrowotną żywności i aktywnością fizyczną, dostarczenie wiedzy i umiejętności korzystania z informacji zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych.

________________________________________________________

“Żyj smacznie i zdrowo” to akcja, której celem jest przekazanie uczniom szkół gimnazjalnych, w atrakcyjnej formie, zasad prawidłowego i smacznego odżywiania, zachęcenie ich do pierwszych eksperymentów w kuchni i wspólnego, rodzinnego spożywania posiłków oraz zwrócenie ich uwagi na ważne problemy społeczne takie, jak marnowanie żywności, energii czy wody.

Dobre odżywianie – 
Uczymy, że prawdziwe odżywianie to podstawa zdrowia i dobrego nastroju.

Gotowanie – Pokazujemy, że gotowanie to świetna zabawa.

Wspólne posiłki – Zachęcamy do wspólnych posiłków w rodzinnej atmosferze.

Wspólna aktywność – Zachęcamy do regularnej aktywności fizycznej.

Możliwość komentowania została wyłączona.