Grono Pedagogiczne

Dyrektor – Anna Sajdak

Wychowawcy:

Klasa „0” – Lucyna Cich
Klasa I – Barbara Boratyńska
Klasa II – Małgorzata Cich
Klasa III – Krystyna Wojtanowska
Klasa IV – Józef Szary
Klasa V a – Urszula Dudek
Klasa V b – Beata Augustyn
Klasa VI – Małgorzata Ropska-Gawron
Klasa VII – Dorota Witalis
Klasa VIII a – Dorota Rogowska
Klasa VIII b – Maria Pałucka-Rzepka

Nauczyciele wg nauczanych przedmiotów:

Wychowanie przedszkolne –  Lucyna Cich

Edukacja wczesnoszkolna – Małgorzata Cich, Barbara Boratyńska, Krystyna Wojtanowska

Informatyka –  Urszula Dudek (klasy IV-VIII)

Religia – s. Teresa Kaczan (klasy „0”, I-VIII)

Język polski – Beata Augustyn (klasy VII i VIII a), Halina Cygnar (klasa VIII b), Dorota Witalis (klasy IV-VI)

Język angielski – Maria Pałucka-Rzepka ( klasy IV-VIII), Kinga Burza (klasy „0”, I-III)

Język niemiecki – Kinga Burza (klasy VII-VIII)

Historia – Beata Augustyn (klasy IV-VIII)

Wiedza o społeczeństwie – Elżbieta Opałka (klasa VIII a i VIII b)

Matematyka –  Małgorzata Ropska-Gawron (klasy IV, VI, VII, VIII a i VIII b), Urszula Dudek (klasy V a i V b)

Fizyka – Barbara Galas (klasy VII-VIII)

Geografia – Anna Maria Karcińska (klasy V-VIII)

Biologia – Anna Sajdak (klasy V-VIII)

Przyroda – Elżbieta Wrona (klasa IV)

Chemia – Elżbieta Wrona (klasy VII-VIII)

Plastyka, Muzyka – Dorota Rogowska (klasy IV-VII)

Rusz głową, Szachy – Janusz Poręba (klasy II-III)

Technika – mgr Urszula Dudek (klasy IV-VI)

Wychowanie do życia w rodzinie – Barbara Boratyńska (IV-VIII)

Wychowanie fizyczne – Józef Szary (klasy IV, V a, VI-VIII) , Janusz Poręba (klasy I, V b)

Edukacja dla bezpieczeństwa – Anna Zaucha (klasy VIII a i VIII b)

Świetlica szkolna – Małgorzata Cich, Kinga Burza, Janusz Poręba

Komentarze są wyłączone.