Grono Pedagogiczne

Dyrektor – mgr Anna Sajdak

Wychowawcy klas – rok szk. 2023/2024

Oddział przedszkolny – mgr Lucyna Cich

Klasa I – mgr Urszula Bajorek

Klasa II – mgr Krystyna Wojtanowska

Klasa III – mgr Barbara Boratyńska

Klasa IV – mgr Maria Pałucka – Rzepka

Klasa V – mgr Dorota Rogowska

Klasa VI – mgr Józef Szary

Klasa VII a – mgr Urszula Dudek

Klasa VII b – mgr Beata Augustyn

Klasa VIII – mgr Małgorzata Ropska – Gawron

 

Grono Pedagogiczne:

Dyrekcja:

mgr Anna Sajdak – dyrektor szkoły – biologia;

Nauczyciele:

mgr Małgorzata Ropska-Gawron – matematyka;

mgr Lucyna Cich  – wychowanie przedszkolne;

mgr Elżbieta Wrona – przyroda,  chemia;

mgr Małgorzata Cich – wychowawca świetlicy szkolnej, bibliotekarz;

mgr Urszula Dudek – matematyka, technika, wychowawca w świetlicy szkolnej;

mgr Anna Zaucha – edukacja dla bezpieczeństwa, pedagog szkolny;

mgr Agnieszka Bryg – pedagog specjalny;

mgr Bogusława Zyguła – psycholog;

mgr Kinga Burza – język niemiecki, język angielski, logopeda;

mgr Maria Pałucka – Rzepka  – język angielski

mgr Dorota Rogowska – muzyka, plastyka, terapeuta, bibliotekarz;

mgr Dorota Pierz – doradca zawodowy;

mgr Krystyna Wojtanowska – edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja;

mgr Barbara Boratyńska – edukacja wczesnoszkolna, wychowanie do życia w rodzinie, logopeda;

mgr Józef Szary – wychowanie fizyczne

mgr Urszula Bajorek- edukacja wczesnoszkolna;

mgr Renata Sandecka – nauczyciel współorganizujący kształcenie;

mgr Beata Augustyn – historia, język polski;

mgr Dorota Witalis – język polski;

mgr Janusz Poręba  – wychowanie fizyczne, informatyka, nauka gry w szachy;

mgr Elżbieta Opałka – wiedza o społeczeństwie;

mgr Barbara Galas – fizyka;

mgr Ewa Duda – geografia;

s. Teresa Kaczan – religia

Możliwość komentowania została wyłączona.