Specjaliści

Psycholog – p. Bogusława Zyguła

Pedagog Specjalny – p. Agnieszka Bryg

Pedagog szkolny – p. Anna Zaucha

Logopeda – p. Kinga Burza

Oligofrenopedagog – p. Krystyna Wojtanowska

Terapeuta pedagogiczny – p. Dorota Rogowska

Nauczyciel współorganizujący kształcenie – p. Renata Sandecka

Miejscami pracy specjalistów są sale 302, 120, 119, 005.

Możliwość komentowania została wyłączona.