Regulamin wypożyczania książek

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA KSIĄŻEK
W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. Prof. Jana Sajdaka w Burzynie

 1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i rodzice.
 2. Uczniowie korzystają z biblioteki na podstawie harmonogramu opracowanego dla poszczególnych klas.
 3. Jednocześnie w bibliotece mogą przebywać 3 osoby. Należy pamiętać o zachowaniu dystansu.
 4.  Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki na okres dwóch tygodni.
 5.  Książek nie należy przetrzymywać w domu, gdyż czekają na nie inni.
  W wyjątkowych sytuacjach można uzyskać przesunięcie terminu zwrotu książek do biblioteki.
 6. Zwrócone książki podlegają kwarantannie.
 7.  Uczeń przygotowujący się do konkursów, olimpiad ma prawo do wypożyczenia większej ilości książek.
 8.  Książkę wypożyczoną należy szanować jako dobro społeczne. Zauważone uszkodzenia należy zgłaszać bibliotekarzowi.
 9.  W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki należy ją odkupić bądź zwrócić inną po uzgodnieniu z bibliotekarzem.
 10.  Pod koniec roku szkolnego wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone do biblioteki w ustalonym terminie.
 11. Uczeń ma prawo wypożyczać książki na okres ferii zimowych i letnich.
 12. W wypadku nauczania zdalnego liczba wypożyczonych książek zostaje zwiększona do 5, a uczeń może wcześniej zamówić książki u bibliotekarza.

Możliwość komentowania została wyłączona.