Grono Pedagogiczne

Dyrektor – Anna Maria Karcińska

Oddział przedszkolny –  Lucyna Cich

Edukacja wczesnoszkolna – Małgorzata Cich, Barbara Boratyńska, Krystyna Wojtanowska

Informatyka –  Urszula Dudek

Religia – ks. Andrzej Pecka, s. Teresa Kaczan

Język polski – Beata Augustyn, Halina Cygnar, Dorota Witalis

Język angielski – Maria Pałucka-Rzepka, Kinga Burza

Język niemiecki – Kinga Burza

Historia – Beata Augustyn

Wiedza o społeczeństwie – Elżbieta Opałka

Matematyka –  Małgorzata Ropska-Gawron, Urszula Dudek

Fizyka – Barbara Galas

Geografia – Anna Maria Karcińska

Biologia, Chemia, Przyroda, Ekologia w pigułce – Anna Sajdak

Plastyka i Muzyka – Dorota Rogowska

Zajęcia artystyczne –  Dorota Rogowska

Technika – mgr Urszula Dudek

Wychowanie do życia w rodzinie – Barbara Boratyńska

Wychowanie fizyczne – Józef Szary, Janusz Poręba

Edukacja dla bezpieczeństwa – Anna Zaucha

Świetlica szkolna – Małgorzata Cich, Kinga Burza, Ewa Duda, s. Teresa Kaczan

Komentarze są wyłączone.