Konsultacje z nauczycielami, godziny dostępności

Prosimy o zapoznanie się z terminami spotkań wywiadowczych oraz harmonogramem godzin dostępności nauczycieli

Harmonogram spotkań z rodzicami 2023/2024

              (zastrzega się możliwość zmiany)

04 września 2023 r. – rodzice dzieci oddziału przedszkolnego i klasy I
07 września 2023 r. – rodzice uczniów klas II – VIII (kl. I i oddz. przedszk. – decyzja wychowawcy)
30 listopada 2023 r. – rodzice uczniów klas I – VIII oraz oddział przedszkolny
30 stycznia 2024 r. (wt.)  – rodzice uczniów klas I – VIII oraz oddział przedszkolny
14 marca 2024 r. – rodzice uczniów klas I – VIII oraz oddział przedszkolny
23 maja 2024 r. – rodzice uczniów klas I – VIII oraz oddział przedszkolny

Godziny dostępności dla uczniów i rodziców

Możliwość komentowania została wyłączona.