Prawa Dziecka

„Nie ma dzieci, są ludzie te znane, a zarazem bardzo ważne słowa lekarza i pedagoga Janusza Korczaka przypominają nam, że dzieci to także ludzie, a więc mają swoje prawa, które trzeba respektować!  

Dziecko to mały człowiek, który uczy się żyć. My dorośli mamy dzieciom  w tym pomagać. Dbajmy, aby było ono otoczone miłością, aby było wychowywane w poczuciu bezpieczeństwa, bez krzyku i przemocy.

Drogi Uczniu

Pamiętaj! Jesteś dzieckiem i człowiekiem, dlatego MASZ:

 • prawo do życia,
 • prawo do posiadania imienia, nazwiska oraz obywatelstwa,
 • prawo do poznania rodziców i pozostawania pod ich opieką,
 • prawo do swobodnego wyrażania własnych poglądów,
 • prawo do swobodnej wypowiedzi,
 • prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania,
 • prawo do dostępu do informacji,
 • prawo do specjalnej ochrony i pomocy ze strony państwa, jeśli zachodzi taka potrzeba,
 • prawo do bezpieczeństwa,
 • prawo do nietykalności osobistej,
 • prawo do godności i szacunku,
 • prawo do ochrony zdrowia,
 • prawo do opieki zdrowotnej,
 • prawo do zabezpieczenia socjalnego,
 • prawo do nauki,
 • prawo do wypoczynku i czasu wolnego,
 • prawo do korzystania z dóbr kultury,
 • prawo do ochrony przed wyzyskiem ekonomicznym,
 • prawo do znajomości swoich praw.

PAMIETAJ, że w trudnych sytuacjach możesz bezpłatnie zadzwonić na telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111 lub odwiedzić stronę internetową: https://116111.pl/

Możliwość komentowania została wyłączona.