„Każdy uczeń jest ważny, czyli zrównoważony rozwój dzieci w gminie Tuchów”

Szkoła uczestniczyła w projekcie „Każdy uczeń jest ważny, czyli zrównoważony rozwój dzieci w gminie Tuchów” realizowanego w ramach programu indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Informacje o projekcie:

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych

Szkoła Podstawowa w Burzynie przystąpiła do  projektu
„Każdy uczeń jest ważny, czyli zrównoważony rozwój dzieci w gminie Tuchów” realizowanego w ramach programu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”
Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”
Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”

Możliwość komentowania została wyłączona.