Bezpośrednie wspomaganie szkół…

Nauczyciele Zespołu Szkół w Burzynie uczestniczą w projekcie “Bezpośrednie wspomaganie szkół poprzez kompleksowe doskonalenie nauczycieli – drogą do sukcesu edukacyjnego uczniów Powiatu Tarnowskiego”

projekt realizowany w ramach:
Priorytetu III PO KL Wysoka jakość systemu oświaty
Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół

banerpokl_nauczyciele

Więcej informacji: http://www.edukacjapowiat.okay.pl/

 

Możliwość komentowania została wyłączona.