Organizacja pracy szkoły

Szanowni Państwo.
Przekazuję kilka informacji odnośnie organizacji pracy szkoły po zakończeniu ferii zimowych.

Od 31 stycznia 2022 r. ( tak kończą się u nas ferie zimowe) do 27 lutego 2022 r. uczniowie szkoły podstawowej klas V-VIII przechodzą na naukę zdalną. Uczniowie z klas I-IV szkoły podstawowej i dzieci oddziału przedszkolnego kontynuują naukę w trybie stacjonarnym. Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie w tej sprawie.
www.men.gov.pl

Przedłużający się okres trwania pandemii COVID-19 powoduje konieczność przygotowania szczególnych rozwiązań, które umożliwią realizację przez szkoły ich zadań statutowych. Z uwagi na rosnącą w ostatnich dniach liczbę zachorowań, konieczne jest czasowe ograniczenie nauki stacjonarnej.

Pozostawiono możliwość zorganizowania konsultacji na terenie szkoły dla uczniów przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty. Dyrektor szkoły może zapewnić w szkole konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty. Korzystanie z konsultacji przez uczniów jest dobrowolne. Organizacja tych konsultacji jest uzależniona od potrzeb uczniów, a także warunków pracy szkoły.
O terminach konsultacji dla ósmoklasistów będą informowali wychowawcy klas oraz nauczyciele przedmiotów egzaminacyjnych.

W związku z konsultacjami mogą być niewielkie zmiany w podziale godzin ( dotyczy to głównie klas V-VIII – uczących się zdalnie). Wszystkie zajęcia będą zamieszczane w kalendarzu na platformie TEAMS.
W razie pytań czy wątpliwości proszę kontaktować się z wychowawcą.

z poważaniem
Anna Sajdak

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.